Informasjon

"Sammen er vi best !

Dette er skolens slagord som kom fram etter en konkurranse blant elevene da vi flyttet inn i nyskolen i januar 2010. Det flotte teppet med "Skattekista" ble også laget i samme anledning. Elevene og de ressurser hver enkelt rår over er en stor skattekiste. Det kom tydelig fram i kulturarrangementene som elevene bidro med i åpningsuka. Det er vårt mål at dette skal prege oss også i årene som kommer.


Satsingsområder

  • RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)
    Målet med prosjektet "Gode lærer-elevrelasjoner" er å bidra til et positivt læringsmiljø og god psykisk helse for elever i skolen. Virkemidlet for å nå dette målet, er å gjennomføre utviklingsarbeid for å fremme kvaliteten på relasjonen mellom lærer/fagarbeider/voksen og elev. God kvalitet relasjonen virker inn på elevenes læringsprosesser, samt sosiale fungering og psykiske helse på kort og lang sikt i skolen.


  • Olweus
    Åset skole bruker Olweusprogrammet i sitt arbeid med å forebygge mobbing.  
    Les mer om Olweusprogrammet her.

 

  • Språkløyper

     Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av
     Kunnskapsdepartementet.     Les mer .